Thông Tin

Tin Tức - Chí Tôn

Sự Kiện Đua TOP Chuyển Sinh

Đăng ngày : 15/03/2023

-------- Bắt Đầu Từ OPEN Đến 19h30 Ngày 25/03 Chốt TOP :
--- TOP 1 : 3.000.000 KNB + Trân Thú Tư Chất 125k
--- TOP 2 : 2.000.000 KNB + Trân Thú Tư Chất 105k
--- TOP 3 : 1.000.000 KNB + Trân Thú Tư Chất 95k
--- TOP 4 Đến 10 : 500.000 KNB
*****Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game.