Thông Tin

Tin Tức - Chí Tôn

Sự Kiện Chuyển Sinh Nhận Quà Mốc

Đăng ngày : 15/03/2023

--- Anh Em Chuyển Sinh Tới Đúng Đủ Số Lượng Thì Nhận Trực Tiếp Trong Game NPC Nha Anh Em :
+++ 200 Lần Chuyển Sinh : 400.000 KNB / 1 Nhân Vật / 1 Lần
+++ 500 Lần Chuyển Sinh : Bách Bảo VIP / 1 Nhân Vật / 1 Lần
+++ 700 Lần Chuyển Sinh : Trân Thú 125k / 1 Nhân Vật / 1 Lần
+++ 1000 Lần Chuyển Sinh : 1.200.000 KNB / 1 Nhân Vật / 1 Lần
+++ 1300 Lần Chuyển Sinh : 2.000.000 KNB / 1 Nhân Vật / 1 Lần
***Áp Dụng Vĩnh Viễn.