Thông Tin

Tin Tức - Chí Tôn

Drop Game TL Chí Tôn 3D

Đăng ngày : 15/03/2023

+++Drop Game Dễ Cày - Dễ Săn :
--- Tam Xuân Huyền Cảnh : Sét 120 Tam Xuân
--- Thúc Hà Cổ Trấn : Thời Trang MP + Thú Cưỡi MP
--- Phụng Hoàng Cổ Trấn : Long Văn + Võ Hồn
--- Kính Hồ VIP : Sét VIP Thiên Long + Thú Cưỡi VIP + Thời Trang VIP