Đua TOP TL Chí Tôn 3D

25/05/2023 ==> Đua TOP Chuyển Sinh Từ OPEN Đến 17h00 Ngày 04/06 Chốt TOP Ai Chuyển Sinh Cao Là TOP.--- TOP 1 : 2.000.000 KNB + Pet Tư Chất 135k--- TOP 2 : 1.000.000 KNB + Pet Tư ...

Bằng hữu sẽ làm gì sau khi sát nhập server?
Tìm cao thủ để pk
Lập liên minh mới
Kiếm người trong mộng
Gom hàng hiếm để đầu cơ